fbpx
follow us:

活動資格說明:
第一重➡5/30 中午12:00具社團成員資格,即可獲得抽獎資格。
獎項:MyCard 50點*100名

得獎名單

MyCard 50點 (第四週)
박지은 蘇育瑤 吳亮威 林唐守 Trista Wang
羅楷迪 謝瑋航 Jeremy Wong 林宥叡 黃麒賓
黃柏倫 Roxas Chan Celine Li 熊零 Chien Chang Chen
黃舜逸 曾辰洋 Chun Kit Lee 簡腓皁 周詩
廖展陞 Bai Guangsheng 蘇柏淳 許芸愷 李昀翰
戴志軒 蘇幸ㄧ 皮柏帝 洪雨婕 林緯庭
林辰修 Gosh Pan 黃宇華 Irene Yu 陳柏叡
劉作康 Mia Lin 林伯修 蔡雨軒 雲晉瑋
楊鈞任 尤紹宇 周伯育 許邵鈞 文謙
彭振福 鄭為銘 黃柏瑞 Yi Jing Chen 陳俊綸
汪藝橙 陳建宇 方善弘 Kei Fung Lam 曾新惟
陳陳陳 Gary Cheung Shing ALex Su Wen Ning 陳霆賢
Anderson Chen 陳誌緯 洪筱婷 衍衍鍾 徐蘋
Johnson Wai 王宏鈞 林子晴 羅翊文 黃睿敏
Eric Tsai Calvin Chan 陳律彣 LiangShing Chuan 塗明諭
周聖翔 Ming-Chang Wang Ryan Lau 林昆呈 黃南翔
王富煜 Laphong Wong Chunkit Lau Chang SuHann 建勝
施翔耀 陳冠銘 余承叡 Victor Victor 盧振旭
陳政宇 顏瑞彤 莊嘉傑 劉哲瑋 Scott Sejin Lee
葉健偉 Yeh Tsuen Sung Shum 侯尊幃 Zhi Yu Peng

 

第二重➡5/30 中午12:00具社團成員資格且依社團內置頂貼文格式分享戰績(遊戲截圖)相關貼文,即可獲得抽獎資格。
獎項:PUBG虛寶Early Bird Key*10名、PUBG虛寶Weapon Skin Key*10名、MCL x PUBG悠遊卡 (含100儲值金)*10名

得獎名單

Early Bird Key Weapon Skin Key 悠遊卡 (含100儲值金)
Huang Yukon 林宜縢 梅伊芙
Scottie Lin 徐安 黃維丞
王小竹 楊鴻裕 Jian Xue Chao
白適榮 施翔耀 黃志軒
許博智 Xu Shang Ru Yi Cheng
陳奕樺 童年 鴨子
馮立軒 顏正傑 Brian Tseng
馮書軒 王宥仁 劉伯威
黃子軒 朱燿宸 李家睿
謝政勳 錢瑋 黃睿敏

註:請得獎者於6/12 23:59前填寫回報表,以利後續獎勵寄送,逾期將不受理獎勵發送事宜,敬請配合。

回報表➡https://goo.gl/TazADr